Het bedrijf

Van lompensorteerderij tot duurzame textielonderneming


Eind jaren 1960 begonnen de gebroeders Cor, Bob en Henk Wieland een lompensorteerderij in Amsterdam. Zij richtten zich vooral op de terugwinning van waardevolle grondstoffen uit het gebruikte textiel, onder andere voor poetslappen. Het ingezamelde textiel bevatte in die tijd immers weinig herdraagbare kleding, omdat de meeste kleding nog volledig werd afgedragen. Onder invloed van de toenemende welvaart nam het aandeel herdraagbare kleding in de loop der jaren steeds verder toe. In de jaren 1980 was de markt voor tweedehands textiel dermate veranderd dat het bedrijf niet op de oude leest kon worden voortgezet. De broers besloten tot bedrijfsbeëindiging zodat ze ieder een eigen, nieuw bedrijf konden starten.

directie_1-1


De oudste broer Henk Wieland hing zijn poetslappen aan de wilgen en maakte ruimte voor zijn zoon René die al een aantal jaren in de zaak werkzaam was. René richtte in 1984 Wieland Textiel op en vestigde zich in het voormalige bedrijfspand van zijn vader en ooms in Lijnden (Noord-Holland). In 1997 accepteerde Hans Bon de uitnodiging van zijn oude schoolvriend René om de directie van Wieland te komen versterken. De samenwerking bleek vruchtbaar en al snel opende zich nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Om uitbreiding en verdere modernisering mogelijk te maken, verhuisde Wieland Textiel in 2000 naar de huidige locatie in Wormerveer

 

In afwijking van het oude familiebedrijf werkt Wieland Textiel vanaf het begin volgens een bedrijfsmodel waarbij de voornaamste inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van herdraagbare kleding aan afnemers in het buitenland. Dat is tot op de dag van vandaag de dobber waarop de onderneming drijft. Een hoogwaardige recycling van de niet-herdraagbare restproducten (ca. 38% van het ingezamelde materiaal) wordt de laatste jaren echter steeds belangrijker. Dat vloeit enerzijds voort uit de toenemende aandacht voor een duurzaam hergebruik van waardevolle grondstoffen. Anderzijds is het van belang voor de rentabiliteit van het bedrijf, aangezien de kosten voor sortering van niet-herdraagbare restproducten tot dusver hoger zijn dan de opbrengsten. Dus, hoe meer van deze producten tegen een goede prijs kunnen worden hergebruikt, hoe beter. Wieland is daarom voortdurend op zoek naar hoogwaardige hergebruikmogelijkheden voor niet-herdraagbare restproducten. De participatie in het innovatieve Textiles4Textiles-project is daar een voorbeeld van.