Missie Wieland: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de recycling van gebruikt textiel

people planet profit

     * Missie

     * People

     * Planet

     * Profit


Missie
Al sinds 1984 heeft Wieland Textiel de drie P's van het duurzaam ondernemen – People, Planet, Profit/Prosperity – hoog in het vaandel staan. De missie van het bedrijf is: 'Alle inspanningen van Wieland Textiel zijn gericht op een zo transparant en hoogwaardig mogelijk hergebruik van textiel en textiele grondstoffen teneinde langs deze weg duurzame waarde te creëren voor mensen, natuur en milieu, hier en elders, nu en later.' Deze missie wordt in praktijk gebracht via een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid op sociaal, ecologisch en economisch gebied. <naar boven>

People
peopleOp sociaal gebied vertaalt Wieland Textiel het duurzaamheidstreven naar een fatsoenlijk personeelsbeleid, een goede werksfeer, veilige arbeidsomstandigheden en duurzame samenwerkingsrelaties met klanten.

 

medewerkers-1

Fatsoenlijk personeelsbeleid
Wieland werkt met een kern van circa 17 mensen in vaste dienst. Dit zijn ervaren krachten met expertise op verschillende terreinen; zij zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt in het bedrijf. Daaromheen zit een flexibele schil van circa 25 uitzendkrachten die tijdelijk bij Wieland productiewerk verrichten. Deze tijdelijke krachten worden geworven en gescreend door een gecertificeerd uitzendbureau waarmee Wieland sinds 2007 samenwerkt. Dit uitzendbureau regelt daarnaast alle administratieve personeelszaken van de uitzendkrachten zoals werkvergunningen en verzekeringen en het zorgt voor huisvesting van buitenlandse medewerkers in Nederland. 'Tijdelijke krachten' is hier een relatief begrip, omdat het management ernaar streeft medewerkers zo lang mogelijk bij Wieland werkzaam te laten zijn. Dat is niet alleen van belang voor de continuïteit en kosteneffectiviteit – in de opleiding van medewerkers wordt immers veel geïnvesteerd – maar ook voor de werksfeer. Een 'ploeg' die langer bij elkaar is, raakt ook beter op elkaar ingespeeld.

 

Goede werksfeer
Zowel het management als de medewerkers hechten aan een goede werksfeer in het bedrijf. Er wordt door iedereen hard gewerkt, maar er is ook tijd voor ontspanning, persoonlijk contact en een lolletje. Zo wordt elke vrijdag een oude traditie in stand gehouden die nog dateert uit de periode van de lompenhandel in Amsterdam en Lijnden. Toen werd al het personeel elke vrijdag op een vismaaltijd getrakteerd die gezamenlijk werd genuttigd. Ook tegenwoordig nog trakteert de directie de medewerkers elke vrijdag op een gezamenlijke maaltijd, maar daarbij worden naast vis ook shoarma en andere lekkernijen geserveerd. Daarnaast worden ook andere gelegenheden gezamenlijk gevierd. Bij verjaardagen wordt de jarige onthaald met verjaardagsliederen in de diverse talen van de aanwezige medewerkers en met kerst neemt iedereen iets lekkers mee uit de eigen nationale keuken. De goede sfeer is ook merkbaar op de werkvloer: mensen staan voor elkaar klaar en zijn bereid bij te springen of werkzaamheden over te nemen als er zich onverhoopt problemen voordoen.

sorteren_7-1

Veilig productiewerk
In relatie tot de arbeidsomstandigheden staat veiligheid voorop. Wieland Textiel werkt met een halfautomatisch sorteerproces waarbij vooral de doorstroming van het textiel door de bedrijfshal en de verpakking van eindproducten zijn geautomatiseerd. Het sorteren zelf blijft handwerk dat alleen door (vakbekwame) mensen kan worden gedaan (zie 'Sorteren van tweedehands textiel: een vak apart'). Het sorteersysteem is ontworpen en gebouwd door Valvan, een gecertificeerd machinebouwbedrijf uit België dat gespecialiseerd is in recycling van textiel. Bij het ontwerp van het sorteerproces is er niet alleen op gelet dat het textiel zo efficiënt en veilig mogelijk door de hal wordt geleid naar de eindbestemmingen. Ook andere veiligheidsaspecten zijn niet aan de aandacht ontsnapt. De hoogte van de sorteertafels en de afstanden tot de sorteerkanalen zijn ergonomisch ingesteld. De bedieners van de balenpersen beschikken over geluidsdempende koptelefoons. De bedrijfshal wordt elk weekend gereinigd ter beperking van de verspreiding van vuil en stof. Er zijn gele strepen op de werkvloer aangebracht om de rijbaan voor de heftruck te markeren. En er zijn drie gediplomeerde bedrijfshulpverleners, die met enige regelmaat 'op herhaling' moeten om hun EHBO-kennis en -vaardigheden op peil te houden.

Planet: preventie, optimaal hergebruik en duurzame innovaties

planetOok op milieugebied maakt Wieland zich sterk voor het duurzaam ondernemerschap. De recycling van gebruikte kleding draagt veel bij aan het voorkomen van grote milieuproblemen die vooral voortvloeien uit de productie van (grondstoffen voor) nieuw textiel. Met name de productie van wol en katoen brengen veel milieuproblemen met zich mee, waaronder grootschalige landdegradatie, uitputting van schaarse watervoorraden en verspreiding van bestrijdingsmiddelen. De productie van 1 kilo katoen kan gepaard gaan met het gebruik van 26000 liter water en 1 kilo pesticide. En omdat Wieland erin slaagt om meer dan 95 procent (!) van al het ingezamelde textiel op te waarderen tot herdraagbare kleding of tot een geschikte grondstof voor nieuwe producten, draagt het bedrijf fors bij aan het voorkomen en verminderen van een aantal ernstige milieuproblemen. Hoogwaardig hergebruik van textiel is bijvoorbeeld ook heel goed voor het klimaat. Met de recycling van 7,5 miljoen kilo gebruikte kleding voorkwam Wieland in 2009 de uitstoot van niet minder dan 25,5 kiloton CO2. Dat komt overeen met 2,7 procent van de totale CO2-uitstoot van heel Zaanstad! . Voor de onderbouwing van dit opzienbarende getal wordt hier verwezen naar het document : 'Wieland's textielrecycling draagt bij tot forse CO2-reductie'.

logo_t4tOm zowel de winstgevendheid als de milieuprestaties te verbeteren, investeert Wieland voortdurend in maatregelen en technieken waarmee de recycling van waardevolle producten en grondstoffen uit tweedehands textiel verder kan worden verduurzaamd. Zo is Wieland een van de drie leidende partners in het project TEXTILES 4 TEXTILES dat in 2009 als eerste in aanmerking kwam voor een omvangrijke subsidie in het kader van het Europese Eco-innovatieprogramma (zie verder 'Duurzame Innovatie'). 
<naar boven>

Profit
profitDe verkoop van herdraagbare kleding aan klanten in voornamelijk Nederland, Afrika en Oost-Europa vormt de voornaamste inkomstenbron voor Wieland. De recycling van niet-herdraagbare kleding levert wel wat op, maar dat is tot dusver niet genoeg om deze activiteit netto winstgevend te maken. Met het oog op de toenemende schaarste in de wereld aan waardevolle grondstoffen zoals katoen en wol is de bedrijfsstrategie van Wieland gericht op verdere opwaardering van grondstoffen (C2C) uit niet-herdraagbare kleding en het zoeken naar nieuwe, meer rendabele product-marktcombinaties. Tot het omslagpunt is bereikt moet de recycling van niet-herdraagbare kleding echter worden betaald uit de verkoop van herdraagbare kleding. Dat lukt tot dusver heel goed. Want, vooral dankzij de uitstekende zakenrelaties met klanten in Nederland, Afrika en Oost-Europa kan Wieland in Nederland een aantrekkelijke prijs bieden voor ingezameld textiel. Deze relaties zijn bereid en in staat een goede prijs te betalen voor professioneel gesorteerde, herdraagbare kleding.

Duurzame samenwerkingsrelaties met klanten 
Bij de werving van klanten voor de afzet van herdraagbare kleding zoekt Wieland altijd naar betrouwbare partijen die goed en verantwoord zaken doen in hun lokale markten. Dat betekent onder meer dat ze, in verhouding tot de lokale waarden en normen, zorg moeten dragen voor een fatsoenlijke betaling van hun medewerkers en veilige arbeidsomstandigheden. Of, zoals Hans Bon, één van de directeuren van Wieland, het uitlegt: ‘Wij willen niet betweterig onze klanten terecht wijzen met een geheven vingertje op basis van Nederlandse standaards voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Maar als medewerkers van onze klanten ergens kleding moeten sorteren, dan vinden wij het wel van belang dat ze een ordentelijk dak boven hun hoofd hebben. En als bepaalde arbeidsvoorwaarden nog niet geregeld, maar wel in ontwikkeling zijn, dan geven we daar de ruimte voor. Over zaken als kinderarbeid valt echter niet te onderhandelen; daar willen wij part noch deel aan hebben.’

Nieuwe klanten voor herdraagbare kleding komen vaak binnen via de internationale website van Wieland. Deze website is eenvoudig van opzet en daardoor goed toegankelijk voor mensen uit landen met beperkte ICT-voorzieningen. Het contact wordt meestal gelegd via een e-mail uit de antwoordpagina van deze website. Als zo’n e-mail binnenkomt bij de directie van Wieland, wordt de betreffende klant gebeld en uitgenodigd voor een bezoek aan het bedrijf in Wormerveer. De ervaring leert dat bijna elke klant ‘overstag gaat’ na het zien van de productiehal. De meesten zijn onder indruk van de professionaliteit van het sorteerproces van Wieland. De contacten met klanten voor de recycleproducten van Wieland komen meestal tot stand via het uitgebreide netwerk van de directie.

Als er eenmaal een goede basis is gelegd, probeert Wieland met de betreffende klant een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen. Net als met alle andere klanten overigens, want goede zakenrelaties vormen een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van Wieland. Daarom probeert de directie alle klanten minstens één keer per jaar persoonlijk te bezoeken in hun eigen omgeving. Zo heeft Wieland in de loop der jaren een rijk netwerk aan zakenrelaties opgebouwd. Dit netwerk strekt zich uit over de hele wereld en omvat meer dan 40 landen op drie continenten (Europa, Afrika en Azië). De zorgvuldigheid waarmee de directeuren Hans Bon en René Wieland hun zakelijke contacten onderhouden wordt bijzonder gewaardeerd. Tijdens het 25-jarig jubileum van Wieland Textiel in 2008 waren, op één na, alle 250 klanten en zakelijke relaties aanwezig op het grote feest in restaurant De Bokkesprong in Groet.
<naar boven>