Kwaliteitszorg Textielrecycling

Als een van de eerste bedrijven in Nederland is Wieland in 2010 gecertificeerd volgens de norm Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces. Dit certificaat van TÜV Rheinland / TNO Quality biedt kwaliteitsgaranties voor professionele sortering, transparantie in keten, verantwoord personeelsbeleid en een zorgvuldige afzet van herdraagbare kleding en recycleproducten. Dit betekent onder meer dat Wieland aan zijn klanten volledige verantwoording kan afleggen over de herkomst en bestemming van het ingezamelde textiel. Al het textiel dat door Wieland wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten, vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld.

Nog veel oneerlijke concurrentie op Nederlandse markt 

 Mede vanwege een gebrekkige controle en handhaving komt het op de Nederlandse markt voor tweedehands textiel helaas nog al te vaak voor dat ingezameld textiel ongesorteerd wordt uitgevoerd. Deze illegale praktijk resulteert in export van afval en een bijzonder laag recyclingrendement, aangezien buitenlandse sorteerders doorgaans alleen de herdraagbare kleding eruit halen. De rest, zo’n 55 à 60 procent (!) van de originele hoeveelheid ingezameld textiel, verdwijnt naar stortplaatsen omdat er in het buitenland meestal weinig of geen afvalverbrandingsinstallaties aanwezig zijn. Directe uitvoer van ongesorteerd textiel levert meer geld op, omdat er bespaard kan worden op de kosten voor sortering en recycling van niet-herdraagbare kleding. Dit betekent dus oneerlijke concurrentie voor de bonafide Nederlandse sorteerbedrijven die deze kosten wel moeten maken.


Onderscheidende kwaliteit

Om zich op een positieve manier te onderscheiden van bovengenoemde praktijken heeft Wieland Textiel in juni 2011 zijn sorteerproces opnieuw laten beoordelen door de certificatie-instantie TÜV Rheinland / TNO Quality. Bij die gelegenheid zijn zowel de productie als de a

topvisual

dministratie van Wieland gecontroleerd op basis van de criteria uit de ‘Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces’. De conclusie van het onderzoek was dat Wieland Textiel B.V. op alle punten voldoet aan de gestelde criteria. Op grond van deze beoordeling is Wieland Textiles de certtificering volgens de norm ‘Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces’ opnieuw geautoriseerd. Het nieuwe certificaat is geldig tot 1 april 2012.

 

SGS Branch Switzerland bevestigt kwaliteit sorteerproces Wieland

 De bevindingen van TÜV Rheinland / TNO Quality met betrekking tot de kwaliteit van het textielsorteerproces bij Wieland worden bevestigd tijdens inspecties die de SGS Branch Switzerland met enige regelmaat bij Wieland uitvoert. Dit bedrijf is lid van de SGS Group, het grootste controle- en inspectiebedrijf ter wereld. In opdracht van de Kenyaanse overheid voert SGS inspecties uit bij bedrijven die producten naar Kenya exporteren. Zonder de goedkeuring van SGS is het formeel niet mogelijk naar Kenya te exporteren. De toevoeging ‘formeel’ is hier van belang, aangezien deze beperking vaak wordt omzeild door betaling van smeergeld aan corrupte douaneambtenaren in Kenya. Wieland kiest echter bewust voor de koninklijke weg. Elk jaar ontvangt Wieland daarom twee medewerkers van SGS Branch Switzerland, die de administratie, het bedrijfsproces en in het bijzonder kledingbalen voor Kenya aan een grondige inspectie onderwerpen. Tot dusver voldoet het sorteerproces van Wieland steeds aan alle kwaliteitseisen van SGS.

sgs