Sorteerproces

Bijgaand stroomschema geeft een globaal overzicht van het sorteerproces van Wieland. Wanneer een vrachtwagen met 'origineel' – dat is de vakterm voor ongesorteerd, tweedehands textiel – aankomt op de bedrijfslocatie in Wormerveer wordt deze eerst gewogen op de geijkte weegbrug van Wieland. Vervolgens wordt het textiel overgebracht op een transportband in de bedrijfshal. Bij een eerste schouw wordt het meest opvallende afval (o.a. verpakkingsmateriaal, blikjes, etc.) verwijderd uit de stapel en opgeslagen in een container, die ongeveer eens per maand door een afvalbedrijf wordt vervoerd naar de dichtstbijzijnde Afvalverbrandings-installatie (AVI). Het afval dat bij deze eerste schouw en ook later bij de sortering nog wordt verwijderd, betreft een uiterst kleine fractie (ca. 0,1 %) van de totale massa ingezameld textiel. Al het overige materiaal wordt door Wieland gesorteerd voor hergebruik!

stroomschema

Als het origineel niet direct gesorteerd kan worden, wordt het tijdelijk opgeslagen in een hal op de bedrijfslocatie in Wormerveer. Zodra er ruimte is in het sorteerproces wordt het origineel met behulp van een transportband naar de eerste grove sortering geleid. Bij deze eerste sortering wordt de herdraagbare kleding gescheiden van de niet-herdraagbare kleding en restproducten. De herdraagbare kleding wordt vervolgens door getrainde medewerkers verder gesorteerd in circa 280 producten, uiteenlopend van baby- en kinderkleding tot broeken, truien en T-shirts voor volwassenen. Voor elk product heeft Wieland een specifieke afzetmarkt. Warme kleding gaat bijvoorbeeld naar koudere streken in Oost-Europa en Afrika. Het leeuwendeel van de gesorteerde kleding wordt afgezet in Afrika.

verpakken_2-1


Ook het niet-herdraagbare textiel wordt aan een tweede sortering onderworpen, waarbij nog eens zo'n 20 soorten kleding en restproducten worden gescheiden voor verdere recycling. Het betreft hier bijvoorbeeld vochtige kleding, enkele schoenen, kapotte spijkerbroeken, oud papier en herbruikbaar plastic. Ook voor deze producten heeft Wieland specifieke afzetkanalen, met name in de recyclingbranche. Zo worden de enkele schoenen uitgevoerd naar Pakistan waar ze door lokale arbeidskrachten weer worden gesorteerd. Deze mensen zijn hierin zo bedreven dat ze niet minder dan 70% van de oorspronkelijke schoenenparen weer kunnen herenigen. Goede koppelaars dus! Kapotte spijkerbroeken worden graag afgenomen door de automobielindustrie als grondstof voor autobekleding.