Innovatie: Fibersort

Afgedankte kleding: naar het crematorium, of terug in de kringloop?

Na vele jaren van intensieve samenwerking en investeringen in onderzoek en ontwikkeling introduceerden Valvan Baling Systems en Wieland Textiles op 14 maart 2018 vol trots: Fibersort! Voor het eerst in de geschiedenis van de textielrecycling maakt deze optische sorteertechnologie het mogelijk om grote hoeveelheden kleding snel en efficiënt te sorteren naar samenstelling, kleur en structuur van de stof. Dat opent de weg voor een circulaire revolutie in de textielindustrie: een kostenefficiënte herwinning van hoogwaardige grondstoffen uit afgedankte kleding voor de productie van nieuwe kleding.

In het licht van de enorme verspilling en vervuiling, die de lineair ingerichte kledingindustrie veroorzaakt, valt de potentiële meerwaarde van Fibersort nauwelijks te overschatten. Alleen al in Nederland zou met Fibersort elk jaar ruim 170.000 ton afgedankte kleding gered kunnen worden van een nutteloze ondergang in het crematorium van een afvalverbrandingsinstallatie. Of, met andere woorden: met Fibersort kan in Nederland jaarlijks ruim 170.000 ton afgedankte kleding terug in de kringloop worden gebracht als hoogwaardige grondstof voor nieuwe kleding!

Hoe werkt het?

Fibersort is een halfautomatische installatie met een handmatige invoer en een optische detectiepoort aan het begin van een lopende band die is voorzien van luchtdrukblazers en zakken om gesorteerde kleding in op te slaan. Bij de invoer van een baal kleding worden eerst de samengestelde kledingstukken zoals colberts en jassen handmatig verwijderd. Een kledingstuk dat uit meerdere materialen in samengesteld, bijvoorbeeld een gevoerde jas, zal namelijk niet herkend worden door het optische detectiesysteem van Fibersort. De niet-samengestelde kledingstukken worden vervolgens met hoge snelheid onder het detectie-oog van Fibersort gelegd voor een driedimensionale scan en analyse met behulp van spectrografie.

Spectrumanalyse

Doordat elk type vezel een unieke verdeling van het kleurenspectrum laat zien, kan de computer met behulp van gespecialiseerde software een razendsnelle analyse maken van de stof in termen van samenstelling, kleur en structuur van de gebruikte vezels. Na de analyse volgt vervoer per lopende band naar de plek waar een luchtdrukblazer het geanalyseerde kledingstuk in de zak blaast die bestemd is voor de betreffende groep kledingstukken met één bepaalde samenstelling, kleur en structuur van vezels, bijvoorbeeld: een zak met rode en geweven kledingstukken die voor 60% bestaan uit katoen en 40% uit polyester.

Het aanbod is er, nu de vraag nog!

Met behulp van Fibersort kunnen tot wel 3 kledingstukken per seconde heel precies worden gesorteerd naar samenstelling, kleur en structuur van de stof. Voor de kledingindustrie biedt dat het wenkende duurzaamheidperspectief van een in potentie zeer groot en consistent aanbod van hoogwaardige grondstoffen uit afgedankte kleding.

In Europa en Amerika eindigt jaarlijks zo’n 20 miljoen ton gebruikte en ongebruikte (!) kleding op stortplaatsen en in verbrandingsinstallaties. Fibersort is in potentie de gamechanger waarmee deze immense bulk afval effectief kan worden getransformeerd in een enorme grondstoffenvoorraad voor de productie van nieuwe kleding. Het aanbod van de noodzakelijke technologie voor de transitie naar een circulaire textieleconomie is er dus. Maar om deze transitie succesvol te laten zijn, is verdere optimalisering van de technologie en vooral stimulering van de vraag naar grondstoffen uit afgedankt textiel nodig.

‘Closing the loop in the textiles industry’

Daarom werken Wieland Textiles en Valvan Baling Systems inmiddels samen met diverse andere koplopers uit de textielindustrie aan de ontwikkeling van een nieuwe maakindustrie op basis van grondstoffen uit afgedankt textiel. Voor dit doel bouwen deze koplopers aan een netwerk van gemotiveerde partners die actief zijn in de productie en recycling van textiel. Dat doen ze onder meer in het kader van het Interreg North-West Europe project Fibersort: closing the loop in the textiles industry. Samen willen ze de schakels vormen van de ritssluiting die de eindjes van lineaire textielketens naadloos aan elkaar verbindt tot een duurzame, circulaire textieleconomie.