Kernactiviteiten

Wieland Textiles heeft drie kernactiviteiten:

In samenwerking met ketenpartners kan Wieland Textiles ook de inzameling en het transport van gebruikt textiel verzorgen.