Milieuprestaties

Hergebruik afgedankt textiel heeft veel lagere milieu-impact dan gebruik nieuw textiel

Met zijn geavanceerde sorteerproces en effectieve marketing levert Wieland Textiles indrukwekkende milieuprestaties. Door jaarlijks ruim 8.800 ton afgedankt textiel terug in de kringloop te brengen, voorkomt Wieland Textiles omvangrijke negatieve milieu-impacts van de productie van nieuw textiel. Berucht zijn in dit verband:

  • de negatieve impacts van de productie van wol en zijde op het klimaat en landgebruik
  • de waterverspilling die gepaard gaat met de productie van katoen en zijde
  • de verspreiding van toxische stoffen in het milieu als gevolg van de productie van bioplastic, elastaan, katoen, leer, polyester, viscose en wol.

De milieuprestaties van textielrecycling zijn bijzonder moeilijk te kwantificeren. Dat heeft te maken met de enorme diversiteit aan textiele producten, grondstoffen en materialen, die op hun beurt weer voortkomen uit een veelheid aan productieprocessen die wereldwijd plaatsvinden op de meest uiteenlopende productielocaties onder zeer wisselende omstandigheden. Wel is duidelijk dat hergebruik van afgedankt textiel altijd een veel lagere milieu-impact oplevert dan het gebruik van nieuw textiel (zie ook onderstaand overzicht van de milieu-impacts textiele materialen). Bij katoen is de impact van gerecyclede vezels zelfs tien keer lager dan bij het gebruik van maagdelijke katoenvezels.

CO2-impact recycling Wieland

Wieland realiseert CO2-besparing van ruim 35 procent op totale CO2-uitstoot gemeente Zaanstad

Met een aantal kunstgrepen kan de positieve klimaatimpact van de activiteiten van Wieland Textiles bij benadering worden gekwantificeerd. Daarbij beperken we ons tot de 3.978 ton ingezameld textiel die Wieland in 2017 terug in de kringloop bracht als tweedehands kleding (zie onderstaand schema). Dat komt overeen met ruim 15,9 miljoen kledingstukken. Verder gaan we ervan uit dat:

  • vermijding van verkoop van drie nieuwe kledingstukken een besparing oplevert van ongeveer 57 kg COper jaar en
  • elk verkocht tweedehands kledingstuk de verkoop van één nieuw kledingstuk voorkomt

Daaruit kan worden afgeleid dat Wieland in 2017, met het terug in de kringloop brengen van 15,9 miljoen tweedehands kledingstukken, bijdroeg tot een CO2-besparing van 302 kiloton CO2Dat is vergelijkbaar met de totale CO2-uitstoot van de chemiefabriek van Akzo Nobel Chemicals B.V. in Hengelo in 2016 (ruim 291 kton). En het komt overeen met ruim 35 procent van de totale CO2-uitstoot van de gemeente Zaanstad in 2016 (857.714 ton CO2, exclusief de CO2-uitstoot op snelwegen).

CO2-impact recycling Wieland Textiles

Bronnen: CE Delft, Milieu Centraal, Klimaatmonitor Ministerie I&W en Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)