Kwaliteitszorg

Zorg voor professionele sortering, ketentransparantie, verantwoord personeelsbeleid en eerlijke handel

Als één van de eerste bedrijven in Nederland is Wieland Textiles in 2010 gecertificeerd volgens de norm ‘Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces’. Dit certificaat van TÜV Rheinland biedt kwaliteitsgaranties voor een professionele sortering van gebruikt textiel, transparantie in de keten, verantwoord personeelsbeleid en een eerlijke en zorgvuldige afzet van tweedehands kleding en recycle-producten. Het certificaat is sinds 2010 elk jaar gecontroleerd en tot dusver voldoet het textielsorteerproces van Wieland Textiles aan alle kwaliteitseisen van TÜV Rheinland. De kwaliteit van dit proces wordt bevestigd door de SGS Group, het grootste controle- en inspectiebedrijf ter wereld, dat met enige regelmaat inspecties uitvoert bij Wieland.

Een betrouwbaar rekenmodel voor het vastleggen van de afvalfracties

TÜV Rheinland heeft in 2017 het rekenmodel gecontroleerd dat Wieland hanteert voor de registratie van alle afvalfracties. Een goede en betrouwbare werking van dat rekenmodel is namelijk een noodzakelijke randvoorwaarde voor een eerlijke berekening van het gewicht en de prijs van het bruikbare textiel uit de afzonderlijke containers die bij Wieland worden aangeleverd. Op 27 juli 2017 heeft een medewerker van TÜV Rheinland daarom het hele proces van weging, (voor-)sortering en berekening van een partij ingezameld textiel gevolgd en gecontroleerd. De conclusie was dat het rekenmodel ‘zorgvuldig en op de juiste wijze, in overeenstemming met de werkwijze uit de voorsortering, is opgesteld’. TÜV Rheinland trof geen afwijkingen aan ten opzichte van het gevolgde sorteerproces en concludeerde voorts dat de rekenmodule ‘een reëel beeld geeft van de gescheiden fracties’.[:en]Als een van de eerste bedrijven in Nederland is Wieland Textiles op 12 april 2010 gecertificeerd volgens de norm ‘Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces’. Dit certificaat van TÜV Rheinland/TNO Quality biedt kwaliteitsgaranties voor onder meer professionele sortering, transparantie in keten, verantwoord personeelsbeleid en een zorgvuldige afzet van herdraagbare kleding en recycle-producten. Dit certificaat wordt elk jaar vernieuwd. De kwaliteit van het textielsorteerproces bij Wieland wordt bevestigd door de SGS Group, het grootste controle- en inspectiebedrijf ter wereld, dat met enige regelmaat inspecties uitvoert bij Wieland. Tot dusver voldoet het sorteerproces van Wieland steeds aan alle kwaliteitseisen van SGS. Partijen die derhalve belang hechten aan een zorgvuldig sorteerproces, veilige arbeidsomstandigheden, goed personeelsbeleid en transparantie in de gehele textielketen zijn bij Wieland aan het juiste adres.