Kwaliteitszorg

Waarborgen voor een professionele en  transparante herwinning van textiel

Wieland Textiles is in augustus 2022 door Kiwa gecertificeerd volgens de normering die is vastgelegd in de certificeringsregeling Herwinning Textiel, versie 2022. Met de certificeringsregeling Herwinning Textiel kan Wieland Textiles aantonen dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving en maakt zij de herkomst van gerecycled materiaal transparant. De certificeringsregeling is opgesteld door de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) en verplicht voor VHT-leden.

Ondanks een goed netwerk van inzamelpunten verdwijnt in Nederland nog altijd bijna de helft van de afgedankte kleding en andere textielproducten in de afvalcontainer. Door textiel optimaal te sorteren, kunnen vezels van hoge kwaliteit worden teruggewonnen en gebruikt voor nieuwe producten. Een goede zaak, want de textielindustrie zorgt na de petrochemische industrie wereldwijd voor de meeste vervuiling. Bovendien zijn voor de productie van textiel grondstoffen, energie en andere hulpbronnen nodig die niet onuitputtelijk zijn. Steeds meer vragende partijen in de keten van textielherwinning eisen in aanbestedingen dan ook van leveranciers dat ze inzichtelijk kunnen maken dat bij de inzameling en verwerking van textiel wordt gewerkt volgens de regels en dat de herkomst van het materiaal duidelijk is.

Certificatieregeling Herwinning Textiel

Certificering tegen de in 2021 vernieuwde certificatieregeling Herwinning Textiel is daarvoor een uitstekend middel. De regeling bevat richtlijnen voor de inrichting van bedrijfsprocessen, werken volgens relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het verkrijgen van het certificaat Herwinning Textiel betekent dat Wieland Textiles een kwaliteitssysteem heeft opgezet en beheerd dat voldoet aan aan alle kwaliteitseisen van Kiwa. Dit certificaat biedt kwaliteitsgaranties voor onder meer professionele sortering, transparantie in de keten en een zorgvuldige afzet van herdraagbare kleding en gerecyclde producten. Partijen die hechten aan een zorgvuldig sorteerproces, veilige arbeidsomstandigheden, goed personeelsbeleid en transparantie in de gehele textielketen zijn bij Wieland Textiles dus aan het juiste adres.