Inkoop en sortering ingezameld textiel

In Nederland wordt textiel ingezameld door inzamelbedrijven als HVC en Leger des Heils Reshare. Van deze partijen koopt Wieland ingezameld textiel in om het te sorteren voor hergebruik als product (tweedehands kleding) of als materiaal (onder meer voor poetslappen). Mede dankzij een uitgebreid netwerk van partners en relaties in afzetmarkten voor tweedehands kleding in Europa, Afrika en Azië kan Wieland een aantrekkelijke prijs bieden voor ingezameld textiel in Nederland. Na inkoop volgt sortering van het ingezamelde textiel, de activiteit die Wieland tot kunst heeft verheven.

Inkoop ingezameld textiel

Wanneer een vrachtwagen met ‘origineel’ – de vakterm voor ongesorteerd, tweedehands textiel – aankomt op de bedrijfslocatie in Wormerveer wordt deze eerst gewogen op de geijkte weegbrug. Vervolgens wordt het textiel overgebracht op een transportband in de bedrijfshal. Als het origineel niet direct gesorteerd kan worden, wordt het tijdelijk opgeslagen in een hal op de bedrijfslocatie in Wormerveer. Zodra er ruimte is in het sorteerproces wordt het origineel met behulp van een transportband naar de eerste grove sortering geleid.

Sortering ingezameld textiel

Aan de transportband wordt het aangeleverde materiaal ‘opgeschoond’ door verwijdering van huisvuil, kussens en dekbedden, papier en andere vormen van afval. Daarna volgt de voorsortering waarbij de zakken worden geopend, verschillende textiele producten (zoals handtassen, hoeden en schoenen) worden gesorteerd en afvalfracties (waaronder nat textiel en huisvuil) verwijderd. Bij de voorsortering worden grofweg twee fracties van elkaar gescheiden voor de nasortering: een fractie met herbruikbare producten (met name kleding en schoenen) en één met textiele materialen die als grondstof kunnen worden hergebruikt. De vrijgekomen natte kleding wordt deels machinaal gedroogd en vervolgens aan het origineel toegevoegd. De onbruikbare natte kleding en de overige afvalfracties worden opgeslagen in een container die eens per maand door een afvalbedrijf wordt vervoerd naar de dichtstbijzijnde Afvalverbrandingsinstallatie (AVI).

Processtappen

Bij de nasortering wordt de herbruikbare kleding door getrainde medewerkers gesorteerd in zo’n driehonderd productgroepen, uiteenlopend van baby- en kinderkleding tot broeken, truien en T-shirts voor volwassenen. Voor elke productgroep heeft Wieland een specifieke afzetmarkt. Warme kleding gaat bijvoorbeeld naar koudere streken in Oost-Europa en Afrika. Het leeuwendeel van de gesorteerde kleding wordt afgezet in Afrika.

De hoeveelheid afval in het aangeleverde materiaal is afhankelijk van de wijze waarop het gebruikte textiel is ingezameld. Met name het origineel uit centrale textielbakken bevat veel afval: gemiddeld circa 15 procent! De bovengrondse textielbakken die met de hand gelost zijn, bevatten minder afval – gemiddeld circa 7 procent – vooral dankzij het feit dat degene die de bakken lost er tijdens het lossen al heel veel afval uithaalt. Gebruikt textiel dat bij mensen thuis wordt afgehaald, levert veruit het schoonste origineel op. Psychologische factoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij de inzameling. Het anonieme en verborgen karakter van textielinzameling op centrale punten lijkt een zekere onverschilligheid en vrijblijvendheid in de hand te werken, waardoor mensen sneller geneigd zijn zich langs de makkelijkste weg te ontdoen van hun afval.