Circulair ondernemen

Circulair tot in de vezels van het bedrijf

Het ‘weefsel’ van Wieland Textiles bestaat uit circulaire vezels. Al sinds het vroegste begin in de lompenhandel in de jaren zestig – een vorm van circulair ondernemen ‘avant la lettre’- brengt het Zaanse familiebedrijf het hergebruik van afgedankt textiel steeds naar een hoger, duurzamer plan. Met slimme automatiseringen en interne opleiding van personeel is het bedrijf al ver gekomen. Ruim 98 procent van het ingezamelde textiel krijgt dankzij Wieland een ‘tweede leven’, als herbruikbaar product of als materiaal dat verwerkt kan worden in andere producten. Inmiddels zet Wieland samen met andere koplopers nieuwe, cruciale stappen in de transitie naar een circulaire textielketen. Met Fibersort werken ze samen aan een geavanceerde sortering en opwaardering van gebruikte textiele materialen tot hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten en materialen. Circulair ondernemen is onlosmakelijk verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het zijn de vezels die Wieland samen geweven heeft tot de stof voor een vitale, duurzame onderneming in Wormerveer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast de inspanningen gericht op ‘upcycling’ van afgedankt textiel maakt het Zaanse familiebedrijf zich op sociaal gebied sterk voor onder meer een goed personeelsbeleid, een prettige werksfeer en veilige arbeidsomstandigheden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen met een interne opleiding de gelegenheid zich op te werken. De medewerkers uit Oost-Europa worden geworven en gescreend door gecertificeerde uitzendbureaus. Wieland werkt met een kern van zo’n dertig mensen in vaste dienst en een flexibele schil van ongeveer dertig uitzendkrachten. Ook bij het flexwerk is het streven gericht op duurzame arbeidsrelaties. Dat is niet alleen van goed voor de continuïteit, maar ook voor de werksfeer. Een ‘ploeg’ die langer bij elkaar is, raakt ook beter op elkaar ingespeeld. De arbeidsveiligheid wordt op vele manieren geborgd, onder meer met een heldere logistiek van het sorteerproces op de werkvloer, ergonomisch ingestelde sorteertafels en gediplomeerde bedrijfshulpverleners.

Duurzame welvaart

Ter bevordering van een duurzame welvaart zoekt Wieland altijd naar samenwerking met betrouwbare partijen die op een verantwoorde manier zorgdragen voor mens en milieu. Dat betekent onder meer dat ze, in verhouding tot de lokale waarden en normen, zorg moeten dragen voor een fatsoenlijke betaling van hun medewerkers en veilige arbeidsomstandigheden. Of, zoals directeur Hans Bon het omschrijft: “Wij willen niet onze klanten terecht wijzen met een opgeheven vingertje op basis van Nederlandse standaards voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Maar als medewerkers van onze klanten ergens kleding moeten sorteren, dan vinden wij het wel van belang dat ze veilig kunnen werken en een behoorlijk dak boven hun hoofd hebben. En als bepaalde arbeidsvoorwaarden nog niet geregeld, maar wel in ontwikkeling zijn, dan geven we daar de ruimte voor. Over zaken als kinderarbeid valt echter niet te onderhandelen; daar willen wij part noch deel aan hebben.”

Sterk netwerk, scherpe prijs

Goede zakenrelaties vormen een belangrijke pijler in de filosofie van Wieland. Daarom probeert directeur Hans Bon alle klanten minstens één keer per jaar persoonlijk te bezoeken. Zo heeft Wieland in de loop der jaren op drie continenten (Europa, Afrika en Azië) een omvangrijk netwerk aan zakenrelaties opgebouwd. Mede dankzij deze goede relaties zijn de klanten van Wieland bereid en in staat een goede prijs te betalen voor professioneel gesorteerde, tweedehands kleding. Hierdoor kan Wieland op zijn beurt weer een aantrekkelijke prijs bieden voor ingezameld textiel in Nederland.