Visie, misie & strategie

Wieland wil reuzenstappen zetten op transitiepad naar een circulaire textielindustrie

De urgentie van een snelle en effectieve transitie naar een circulaire textielindustrie was nog nooit zo hoog als nu. De negatieve impacts van de hedendaagse, lineaire textielketen op mensen, milieu en economie zijn dan ook van een duizelingwekkende omvang. Van slechte en vaak gevaarlijke arbeidsomstandigheden voor miljoenen mensen die werkzaam zijn in de textielketen tot een bizarre verspilling van grondstoffen – van de totale hoeveelheid grondstoffen voor kleding wordt minder dan 1% weer hergebruikt voor de productie van nieuwe kleding. En van de omvangrijke bijdrage van de textielindustrie aan de plastic soep – naar schatting is al zo’n 0,5 miljoen ton plastic microvezels uit kleding in de oceanen geëindigd als gevolg van uitspoeling tijdens het wassen – tot het mega-aandeel van de sector in de mondiale uitstoot van broeikasgassen, een aandeel dat groter is dan de totale uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart samen! De textielindustrie staat met andere woorden voor een epische transitieopgave.

Wieland is er vast van overtuigd dat deze treurige trends gekeerd kunnen worden met systeeminnovaties die gericht zijn op de totstandkoming van circulaire textielketens. Belangrijke zoekrichtingen voor deze systeeminnovaties zijn:

  • uitfasering van ecosysteemvreemde stoffen uit textiele materialen en producten,
  • overschakeling op, en effectief gebruik van hernieuwbare grondstoffen,
  • ontwikkeling van bruikleendiensten op basis van hernieuwbare textiele materialen en producten,
  • ontwerpen voor hoogwaardig hergebruik en
  • radicale verbetering van systemen voor inzameling, sortering en recycling van textiel.

Met Fibersort hebben Wieland Textiel en Valvan een cruciale systeeminnovatie ontwikkeld waarmee reuzenstappen gezet kunnen worden in de richting van upcycling van grondstoffen uit afgedankte kleding. Fibersort opent immers de weg voor een snelle en (kosten-)effectieve herwinning van vezels uit gebruikte textiele materialen die geschikt zijn als grondstof voor de productie van nieuwe kleding. Het belang van deze systeeminnovatie wordt steeds groter doordat de acceptatie van tweedehandskleding uit West-Europa op afzetmarkten in met name Afrika en Azië langzamerhand afneemt, mede onder invloed van het snelgroeiende aanbod van goedkope, nieuwe kleding uit China. De reeds gigantische verspilling van waardevolle grondstoffen in de textielketen dreigt daardoor nog verder toe te nemen.

Tegen deze achtergrond is het de missie van Wieland Textiel om ertoe bij te dragen, dat elk ‘nieuw’ kledingstuk op de wereldmarkt, binnen 10 jaar voor minimaal 20 procent uit eerder gebruikte vezels bestaat.

Vanuit deze ambitie werkt Wieland samen met overheden en koplopers uit de textielindustrie aan de vorming van nieuwe, circulaire ketens rond de inzameling, sortering en upcycling van afgedankt textiel ten behoeve van de productie van nieuwe en hernieuwbare kleding. Aldus wil Wieland reuzenstappen zetten op het transitiepad naar een duurzame, circulaire textielindustrie.