Visie, misie en strategie

Wieland Textiles wil stappen zetten in transitie naar circulaire textielindustrie

De urgentie van een snelle en effectieve transitie naar een circulaire textielindustrie was nog nooit zo hoog als nu. De negatieve impacts van de hedendaagse, lineaire textielketen op mensen, milieu en economie zijn van een duizelingwekkende omvang. Van slechte en vaak gevaarlijke arbeidsomstandigheden in de textielketen tot een enorme verspilling van grondstoffen – van de totale hoeveelheid grondstoffen voor kleding wordt minder dan één  procent hergebruikt voor de productie van nieuwe kleding. En van de omvangrijke bijdrage van de textielindustrie aan de plastic soep -naar schatting is al zo’n 0,5 miljoen ton plastic microvezels uit kleding in de oceanen geëindigd als gevolg van uitspoeling tijdens het –  tot het mega-aandeel van de sector in de mondiale uitstoot van broeikasgassen, een aandeel dat groter is dan de totale uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart samen.

De textielindustrie staat dus voor een enorme uitdaging. Wieland Textiles is er van overtuigd dat deze trends gekeerd kunnen worden met systeeminnovaties die gericht zijn op de totstandkoming van circulaire textielketens. Belangrijke zoekrichtingen voor deze systeeminnovaties zijn:

  • uitfasering van ecosysteem-vreemde stoffen uit textiele materialen en producten
  • overschakeling op, en effectief gebruik van hernieuwbare grondstoffen
  • ontwikkeling van bruikleendiensten op basis van hernieuwbare textiele materialen en producten
  • ontwerpen voor hoogwaardig hergebruik
  • radicale verbetering van systemen voor inzameling, sortering en recycling van textiel

Met Fibersort hebben Wieland Textiles en Valvan Baling Systems een systeeminnovatie ontwikkeld waarmee grote stappen kunnen worden gezet in de richting van de upcycling van grondstoffen uit afgedankte kleding. Fibersort opent de weg naar een snelle en (kosten-)effectieve herwinning van vezels uit gebruikte textiele materialen die geschikt zijn als grondstof voor de productie van nieuwe kleding. Het belang van deze systeeminnovatie wordt steeds groter, doordat de acceptatie van tweedehandskleding uit West-Europa op afzetmarkten in met name Afrika en Azië afneemt, mede onder invloed van het snelgroeiende aanbod van goedkope, nieuwe kleding uit China. De toch al enorme verspilling van waardevolle grondstoffen in de textielketen dreigt daardoor nog verder toe te nemen.

Tegen deze achtergrond is het de missie van Wieland Textiles om ertoe bij te dragen, dat elk ‘nieuw’ kledingstuk op de wereldmarkt, binnen tien jaar voor minstens twintig procent uit eerder gebruikte vezels bestaat

Vanuit deze ambitie werkt Wieland Textiles samen met overheden en koplopers uit de textielindustrie aan de vorming van nieuwe, circulaire ketens rond de inzameling, sortering en upcycling van afgedankt textiel ten behoeve van de productie van nieuwe en hernieuwbare kleding. Zo wil Wieland grote stappen voorwaarts zetten in de transitie naar een duurzame, circulaire textielindustrie.