Onze geschiedenis

Verhaal Wieland klinkt als een hoofdstuk in de welvaartsgeschiedenis van West-Europa

Het verhaal van Wieland Textiel draagt diverse kenmerken van de naoorlogse welvaartsontwikkeling in West-Europa. Na de start als klein familiebedrijf in de lompenhandel in de jaren 1960 groeide het aanbod aan afgedankt textiel in de jaren 1970 zo hard dat het bedrijf in 1984 een eerste ‘sorteerfabriek’ kon openen met rationeel gestroomlijnde, half geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Mede dankzij een succesvolle afzet van de goed gesorteerde, tweedehands kleding in wat toen nog de ‘Derde Wereld’ heette, kon het bedrijf vanaf 2000 verder groeien op de nieuwe locatie in Wormerveer. De toenemende zorgen om de houdbaarheid van deze ‘welvaart’ rond de eeuwwisseling waren ook voor Wieland reden om zich steeds verder te ontplooien als ‘duurzame onderneming’.

Eind jaren 1960 begonnen de gebroeders Cor, Bob en Henk Wieland een lompensorteerderij in Amsterdam. Zij richtten zich vooral op de terugwinning van waardevolle grondstoffen uit het gebruikte textiel, onder andere voor poetslappen. Het ingezamelde textiel bevatte in die tijd immers weinig bruikbare kleding, omdat de meeste kleding nog volledig werd afgedragen. Onder invloed van de toenemende welvaart nam het aandeel herdraagbare kleding in de loop der jaren steeds verder toe. In de jaren 1980 was de markt voor tweedehands textiel dermate veranderd dat het bedrijf niet op de oude leest kon worden voortgezet. De broers besloten tot bedrijfsbeëindiging zodat ze ieder een eigen, nieuw bedrijf konden starten.

De oudste broer Henk Wieland hing zijn poetslappen aan de wilgen en maakte ruimte voor zijn zoon René die al een aantal jaren in de zaak werkzaam was. René richtte in 1984 Wieland Textiel op en vestigde zich in het voormalige bedrijfspand van zijn vader en ooms in Lijnden (Noord-Holland). In 1997 accepteerde Hans Bon de uitnodiging van zijn oude schoolvriend René om de directie van Wieland te komen versterken. De samenwerking bleek vruchtbaar en al snel opende zich nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Om uitbreiding en verdere modernisering mogelijk te maken, verhuisde Wieland Textiel in 2000 naar de huidige locatie in Wormerveer.

In afwijking van het oude familiebedrijf werkt Wieland Textiel vanaf het begin volgens een bedrijfsmodel waarbij de voornaamste inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van tweedehands kleding aan afnemers in het buitenland. Dat is tot op de dag van vandaag de dobber waarop de onderneming drijft. Een hoogwaardige recycling van de textiele materialen (ca. 38% van het ingezamelde textiel), op basis van de Ladder van Lansink, wordt de laatste jaren echter steeds belangrijker. Dat vloeit enerzijds voort uit de toenemende aandacht voor een duurzaam hergebruik van waardevolle grondstoffen. Anderzijds is het van belang voor de rentabiliteit van het bedrijf, aangezien de kosten voor sortering van textiele materialen tot dusver hoger zijn dan de opbrengsten. Dus, hoe meer van deze materialen tegen een goede prijs kunnen worden hergebruikt, hoe beter. Deze en andere overwegingen hebben ertoe bijgedragen dat de bedrijfsstrategie van Wieland nu nog sterker dan voorheen is gericht op de ontwikkeling van een volwaardige afzetmarkt voor vezels uit afgedankte textiele materialen die zijn gesorteerd met behulp van Fibersort.