Van afgedankt textiel naar nieuwe garens!

[:nl]Belangrijke stap in sluiten textielketen Metropool Regio Amsterdam gezet door Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare, Wieland Textiles en Gemeente Zaanstad

Persbericht, Zaanstad, 23 november 2018

In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Op Black Friday (vrijdag 23 november) ondertekenden Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Dit is de start van de oprichting van het Dutch Center for Circulair Textiles (DCCT) dat bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uit alle schakels van de textielketen met elkaar verbindt: van het inzamelen van gebruikt textiel tot en met de productie van nieuw textiel. Het doel is om een van de meest verontreinigende industrieën te verduurzamen en iets te doen aan de groeiende afvalberg van textiel.

Ambities
In een volledig circulaire keten wordt afgedankt textiel in meerdere stappen verwerkt tot garens of vilt om daarvan nieuwe textiele eindproducten van hoogwaardige kwaliteit te maken. Het DCCT zal een fysieke plek krijgen in Zaanstad en richt zich in eerste instantie op de maakindustrie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) die kan bijdragen aan regionale sluiting van de textielketen. Door de samenwerking van Leger des Heils ReShare (LdH), Wieland Textiles en Brightloops | Loop.a life zijn meerdere belangrijke schakels in de keten verbonden: het inzamelen, de vergaande sortering en het maken van hoogwaardige textiele grondstoffen zoals vezels en garens, waarmee onder andere nieuwe kleding en interieurproducten gemaakt worden.
Simon Smedinga van LdH ReShare ziet grote kansen in samenwerken: “Wij zamelen textiel in vanuit onze missie om voor mens en milieu te zorgen. Met deze samenwerking kunnen we onze impact vergroten. Daar wordt dus iedereen beter van.” Hans Bon van Wieland kijkt alvast vooruit. “Hiermee brengen we het doel, om binnen 5-10 jaar te zorgen dat ieder kledingstuk voor minimaal 20 % uit gerecyclede grondstoffen bestaat, een stuk dichterbij.”

Sluitende business case begin 2019
Om de textielketen helemaal circulair te maken ontbreekt echter nog een aantal schakels. Daarom werken de partners momenteel, met financiële ondersteuning van de MRA, aan het opstellen van een business case voor het verder sluiten van de keten. Deze is in het eerste kwartaal van 2019 gereed. De voorwaarden om te komen tot een sluitende business case zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De business case geeft inzicht in wat nodig is om de ontbrekende schakels in de keten in te vullen, zoals een mechanische vervezelingsinstallatie of machines om te breien of weven. Daarnaast schept de business case voorwaarden voor de realisatie van een ontwikkel- en productieomgeving waarin marktpartijen en kennis- en onderwijsinstellingen samen tot innovaties kunnen komen.

Circulair de nieuwe standaard in textiel
Momenteel voeren de partners vergaande gesprekken met een aantal toonaangevende bedrijven in de sectoren fashion, bedrijfskleding, interieur en bouwmaterialen die zich willen inzetten om hun productie en aanbod te verduurzamen. Een sluitende business case en de kennis en ervaring die al aanwezig is bij de partners maken het voor hen makkelijker om aan te haken bij de circulaire trend. Ellen Mensink van Brightloops | Loop.a life: “Er wordt veel gesproken over circulair textiel, maar wij willen aan de slag en nadrukkelijk marktpartijen aan ons verbinden die in co-creatie circulaire producten willen ontwikkelen en daarmee willen (mee)bouwen aan circulair als nieuwe standaard voor de mode- en textielindustrie.”

Kansen voor duurzaamheid en werkgelegenheid
De gemeente Zaanstad ondersteunt het project met kennis, mankracht en haar bestuurlijke netwerk. Wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam: “Deze samenwerking is een belangrijke eerste stap voor een volledig circulaire textielketen. Dat die stap juist in de Zaanstreek wordt gezet is logisch: de ligging van Zaanstad in de metropoolregio zorgt voor een grote stroom van afgedankt textiel en in de regio zijn tal van bedrijven, in onder meer mode en interieur, die de nieuwe grondstoffen kunnen verwerken en bij het DCCT kunnen aanhaken. Als gemeente zetten wij sterk in op duurzaamheid en zien wij de kansen die de circulaire economie biedt om de economische structuur van de stad klaar te maken voor de toekomst. Het gaat in ieder geval zorgen voor meer lokale werkgelegenheid.”

Brightloops B.V. | Loop.a life

Loop.a life is koploper in de circulaire textielindustrie. Wij maken van reststromen nieuwe vezels, garens en textiele eindproducten. Dat doen wij vanuit ons eigen label Loop.a life (met een 100% gerecyclede collectie) maar ook als Private Label bedrijf voor andere bedrijven en merken. Wij willen bedrijven ontzorgen om van hun restmaterialen in combinatie met de lokale afvalberg nieuwe garens en eindproducten te ontwikkelen binnen hun collectie. Ons doel is waardevol materiaal nieuw leven te geven, de kledingafvalberg te verkleinen en zoveel mogelijk merken & consumenten te inspireren en ondersteunen om mee te doen.
https://loopalife.com/

Leger des Heils ReShare

Martkleider op het gebied van textielinzameling. Textielverwerking ten behoeve van haar eigen tweedehands winkels, de ReShare Stores. Zonder winstoogmerk meerwaarde creëren voor mens & milieu.
https://www.reshare.nl/

Wieland Textiles

Toonaangevend in Europa op het gebied van hoogwaardige sortering van gebruikt textiel. Zaken als aantrekkelijke inkoopprijzen, eerlijke handel, gecertificeerde kwaliteitszorg, ketentransparantie, goede arbeidsvoorwaarden en investeren in duurzame innovaties zijn voor Wieland ‘business as usual’.
https://www.wieland.nl/

Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad

Als gemeente stimuleren wij de transitie naar circulaire economie onder andere door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor circulaire bedrijven. Dit doen wij om werkgelegenheid duurzaam te behouden en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Wij zetten hierbij in op het sluiten van de ketens en het aantrekken van nieuwe en ontbrekende bedrijven in deze ketens. Met het Dutch Center for Circulair Textiles zetten we een goede stap in deze richting.
https://www.zaanstad.nl/

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen:

  • Brightloops B.V. | Loop.a life: Ellen Mensink, 06 2157 7268
  • Leger des Heils ReShare: Simon Smedinga, 06 1098 3788
  • Wieland Textiles: Hans Bon, 06 5063 4274
  •   Zaanstad: Sebastiaan Hoek, s.hoek@zaanstad.nl, 0658002286

[:]

We gebruiken cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door deze melding te accepteren, of door gebruik te blijven maken van onze website weten we dat je hiermee akkoord gaat.

Accepteren Meer informatie